telefon:

Zakres usług

Zakres usług świadczony przez Gabinet Medycyny Pracy:

I. Badania profilaktyczne pracowników, na które składają się:

- badania wstępne:
  - nowych pracowników przed rozpoczęciem pracy
  - wszystkich pracowników po zmianie stanowiska pracy
  - pracowników młodocianych
- badania okresowe:
  - wszystkich pracowników wykonujących pracę na danym stanowisku,
  dla których kończy się ważnosc wcześniej wydanego zaświadczenia.
- badania kontrolne:
  - wszystkich pracowników, którzy byli na zwolnieniu lekarskim dłużej
  niż 30 dni (pracownicy ci w czasie wizyty winni okazac zaświadczenie
  od lekarza prowadzącego o ukończeniu leczenia)
II. Badania sanitarno - epidemiologiczne.

III. Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na dzialanie czynników szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.

IV. Badania kierowców, na które skladają się:
  - badanie osób ubiegających się o Prawo Jazdy (wszystkie kategorie)

  - badanie profilaktyczne osób pracujących na stanowisku kierowcy
  (wszystkie kategorie)